არქიტექტურა - პროექტირება, დიზაინი, ავეჯი, დეკორი, ხელოვნების ნიმუშები, სამშენებლო მომსახურება

                             _________________________________________________________________________

 

ჩვენ ვცდილობთ რომ შევქმნათ დახვეწილი, უნიკალური სტილი და ატმოსფერული კომფორტი ჩვენი კლიენტებისთვის.    ყოველთვის მზად ვართ შეოქმედებითად განსვასახიეროთ ყველაზე საინტერესო და პროგრესული ტენდეციები  თანამედროვე არქიტექტურაში. 

ჩვენ პროექტებს და იდეებს, პირველ რიგში, ვუმისამართებთ თანამედროვე მობილურ ადამიანებს,  რომლებიც არიან მუდმივ ძიებაში ახალი გადაწყვეტილებებისთვის, არიან გახსნილები და  თავისუფალნი ახალი ორიგინალური იდეებისთვის.  ჩვენი  კლიენტები არიან კერძო პიროვნებები, კომერციული მწარმოებლები, სხვადასხვა  ორგანიზაციები.

ფაქიზად ვრეაგირებთ მუდმივ და  მოძრავ,  ცვალებად მსოფლიოში, ჩვენ თავიდან  ვაცილებთ მომხმარებელს მოძველებულ სტილიზებურ კლიშეებს და ვცდილობთ, რომ შემოქმედებითად  აღიქვას  ჩვენმა  დამკვეთმა  თანამედროვე  არქიტექტურის  ყველაზე საინტერესო და პროგრესული ტენდენციები.

 

ჩვენი პროფესიონალური კრედო:

 

  • არქიტექტურული დინამიკა და ფუნქცია
  • არქიტექტურული სტილი არის ნიჭი, ექსპერიმენტების მუდმივი ასახვა და  ბევრი  მუშაობა,  შედეგი- იბადება  სტილი - თქვენი სტილი!
  • ოპტიმალური მასალის არჩევანი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი  ამოცანა არქიტექტურაში.  საფუძვლიანი ცოდნა  სხვადასხვა  ნაირსახეობის, როგორც ტრადიციული და ასევე  თანამედროვე კომპოზიციური  მასალები ეხმარება ჩვენს  არქიტექტორებს, რომ იპოვოს ოპტიმალური, ესთეტიურ და  პრაქტიკული პრობლემების გადასაწყვეტად.  ხდება  მუდმივი შესწავლა ყველა თანამედროვე სამშენებლო მასალების, პროფესიული მოთხოვნების, სტანდარტული ხარისხის უზრულველსაყოფად.  ჩვენი პროექტები ითვალისწინებს ფუნქციონალურობას  და ყველა ეკოლოგიური მოთხოვნების გარანტიაა.
  • ჩვენი უნარები, საშუალებას გვაძლევს  განვავითაროთ საწყისი არქიტექტურული იდეები და დავაპროექტოდ ნებისმიერი სირთულის   დიზაინი ინტერიერებისთვის, მუშა ნახაზების დოკუმენტაციის შესრულებით.   ახალი იდეის ფორმირებიდან -  ზედამხედველობა პროექტის  სრულ რეალიზაციამდე.
  • ჩვენი  არქიტექტორები,  მშენებლები, ხელოსნები, დიზაინერები და მხატვრები - შემოქმედებითი ადამიანები, ყოველთვის  მზად  ვართ შევთავაზოთ   ორიგინალური იდეები, რომ  გადაიწყვიტოს ნებისმიერი არქიტექტურული, სამშენებლო და დიზაინის ამოცანები.
  • ჩვენი ერთ-ერთი მიზანია - თანამედროვე  სტანდარტების ხარისხის განმარტება და ახალი პრინციპების განვითარების ძიება სოფლის  მეურნეობის ტერიტორიაზე, რომელიც  აერთიანებს ესთეტიკის  თანამედროვე, მინიმალისტური სტილის მაქსიმალურ კომფორტს  და ფუნქციონალურობას საცხოვრებელი სივრცის. ყურადღება რომ გავამახვილოთ საყოფაცხოვრებო ასპექტებზე ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
  • ბუნებრივი გარემოს ჰარმონიის   დაურღვევლად ჩვენ  ვქმნით თქვენს  გარშემო სამყაროს, რომელიც აკმაყოილებს  ზუსტად თქვენი  წარმოდგენიდან დანახულ სილამაზეს და ამსთანავე გახდის კომფორტულს, სასიამოვნოს თქვენს ცხოვრებას, მიიღებთ  XXI  საუკუნისთვის  ცივილურ და ფუნქციონალურ გარემოს.